Rolul și standardele de audit în sistemul de control al mediului

Sarcina de integrare în sistemul civilizatrelațiile internaționale în domeniul conservării naturii, siguranța mediului, îmbunătățirea cerințelor de fond în legislație, evidențiază necesitatea de a dezvolta un mod fundamental nouă sucursală în activitățile de audit - audit de mediu, care, după cum arată experiența internațională, acesta este un instrument eficient de dezvoltare.

Trebuie remarcat faptul că activitățile legate decu efectuarea auditului ecologic, ar trebui să ofere o gamă largă de servicii de consultanță pentru auditorii care consideră standarde intrafirmate de audit. Acest fenomen, încă un fenomen nou, cum ar fi eco-audit, este, de altfel, un instrument important de rezolvare a problemelor investiționale, deoarece sporește atractivitatea întreprinderilor din sectorul real, iar acest lucru, la rândul său, este un factor fundamental al securității naționale.

Perspective pentru dezvoltarea pieței serviciilor de audit ecologic în Româniadepind în mare măsură de disponibilitatea cadrului legal elaborat, cuprinzând standardele naționale de audit, care abia începe să iasă. În prezent, nu există nici un bine dezvoltat fundații științifice și metodologice ale radirovaniya de mediu și în general acceptate aparat conceptual și terminologică, ținând cont de normele și standardele de audit de mediu competente internaționale.

Din punct de vedere juridic, ar trebui să se efectueze, în orice caz, un audit de mediu obligatoriu în următoarele situații:

- implementarea procedurii de faliment a întreprinderii;

- pregătirea proiectelor de investiții;

- implementarea procedurii de asigurare de mediu;

- executarea instrucțiunilor din partea autorităților de mediu sau a altor autorități publice

- implementarea deciziei de revizuire de mediu a statului.

Inițiativa de audit în domeniul activităților de mediu se realizează prin decizia întreprinderii sau a altei entități de afaceri.

Auditul extern este efectuat de o firmă de audit terță parte, iar auditul intern este efectuat de angajați (auditori de personal) ai întreprinderii.

Auditul de mediu real este conceput pentru a evalua starea reală a societății ca mediul utilizatorului și modul în care poluanții de mediu.

Un audit de mediu orientat spre viitor vizează dezvoltarea și furnizarea de recomandări în domeniul îmbunătățirii activităților companiei testate în domeniul managementului naturii.

Auditul de mediu poate fi informativ, preventiv și punitiv, iar pentru fiecare dintre aceste tipuri este necesar să se elaboreze standarde unice de audit.

Auditul informațiilor vizează colectarea șigeneralizarea informației de mediu și transmiterea ulterioară către utilizatorii interesați relevanți (autorități publice, cetățeni, investitori, creditori), pentru a lua decizii.

Un audit preventiv ajută la prevenireasau minimizarea posibilelor consecințe negative, a căror apariție potențială este determinată de nerealizarea lucrărilor de conservare necesare, precum și de proiectele financiare și economice care nu au fost supuse controlului tehnic de mediu.

Auditul punitiv constă dintr-o varietate desancțiuni până la utilizarea măsurilor coercitive împotriva infractorilor care sunt recunoscuți vinovați din punct de vedere legal de faptul că nu și-au îndeplinit obligațiile de a proteja natura și obiectele sale individuale.

Principala diferență între auditul de mediueste că, în cazul în care este costisitoare, o mare varietate de resurse pentru colectarea, analiza și documentarea unui număr mare de informații operaționale privind activitățile companiilor, care este întotdeauna însoțită de o cheltuială semnificativă de timp și efort, deoarece majoritatea întreprinderilor autohtone nu poate oferi o suficient de completă, clară și formarea fiabilă și furnizarea unor astfel de informații de mediu. De aceea, sunt necesare regulile, standardele de audit, ca o condiție obiectivă pentru dezvoltarea legislației de mediu.

O caracteristică distinctivă este și absența unor proceduri și standarde strict reglementate și testate pentru punerea în aplicare a programelor de audit.

Trebuie să recunoaștem că standardele de audit în domeniul gestionării naturii devin o resursă necesară pentru asigurarea bunăstării ecologice a societății.

Știri înrudite