Legea transporturilor. Caracteristicile și domeniul său de aplicare

Legea transporturilor este un complexun set diversificat de norme juridice care sunt destinate să reglementeze și să reglementeze relațiile socio-economice în acest domeniu al activității umane. Domeniul de aplicare al acestui tip de legislație se referă atât la subiecții juridici (toate tipurile de întreprinderi de transport, companiile-transportatori etc.), cât și la persoanele fizice - clienții acestora. Legea transporturilor, al cărei domeniu de activitate se află la intersecția mai multor ramuri legislative, unește sistemul de relații organizaționale și de putere reglementat de dreptul administrativ și partea materială și de proprietate a conducerii, care la rândul ei este reglementată de Codul civil.

Legea transporturilor

Aceasta este principala caracteristică șio caracteristică caracteristică a acestui domeniu de jurisprudență. Legea transporturilor este extrem de importantă în lumea modernă, cu suprasaturarea sa printr-o varietate de comunicații și printr-un schimb economic excesiv. În condițiile unor relații de piață profunde, diferitele vehicule joacă un rol esențial atât în ​​cadrul statului individual, cât și în tot sistemul macroeconomic de o scară planetară. Este vorba de transport (pasageri și mărfuri) care servesc ca un factor de cimentare a relațiilor sociale și economice mondiale.

În acest aspect, o reglementare clară a tuturor acestor aspecteStructura cea mai complexă este de primă importanță. Legea transporturilor internaționale este chemată să îndeplinească funcții de reglementare și de reglementare. Fără aceasta, ar putea să apară prăbușirea sistemului economic mondial. scară gigant muta o mare varietate de bunuri, împreună cu natura atotcuprinzătoare a acestui proces, de urgență necesită o dispoziție detaliată și detaliată-documentare contractuală de transport, precum și reglementarea lor juridică clară și soluționarea rapidă a diferitelor dispute, invariabil întâlnite în punerea în aplicare a unor astfel de operațiuni complexe. Mai ales atunci când vine vorba de trafic internațional pe teritoriul mai multor țări, dintre care fiecare are propriile sale legi. Legea transporturilor oferă o bază legală menită să aducă toate aceste diferențe la un numitor comun.

Legea transportului internațional

Documentul de bază al acestei legisucursala este un contract de transport, care definește în mod clar și stabilește obligațiile și drepturile părților. Acesta este cel mai important acord reprezentat de instituția legislației civile, care reflectă în principal metodele și instrumentele care sunt caracteristice pentru aceasta. În funcție de natura transportului și specificitatea mărfurilor transportate, se aplică diferite secțiuni ale acestei ramuri legale: feroviar, apă, aer și mare.

Surse ale dreptului transporturilor

Surse de lege privind transporturile iau de obiceio astfel de formă juridică care să reflecte cât mai complet și mai exact activitatea legii de stat în acest domeniu legislativ și devine obligatorie pentru executarea tuturor participanților implicați în procesul de transport de marfă și pasageri. De exemplu, pe teritoriul Federației Ruse sunt acte normative corespunzătoare, legi constituționale, diverse decrete prezidențiale, hotărâri ale plenurilor de arbitraj, ale Curții Supreme,

Știri înrudite